Home / 356 Phạm Hùng , Q8

356 Phạm Hùng , Q8

Địa chỉ : 356 Phạm HÙng, Phường 5, Quận 8, Tp HCM

Điện thoại : (028) 6298 6023

Mail: mysuongbakery@yahoo.com

   0918 134547

  Facebook:// MỸ SƯỚNG BAKERY

Đường tới cửa hàng

GÓP Ý

Tất cả góp ý của quý khách sẽ hỗ trợ giúp chúng tôi phục vụ tốt hơn

 

0918134547